Welkom bij Digicel’s Go Green Suriname

We hebben allen een verantwoordelijkheid voor het welzijn en behoud van ons milieu en bij Digicel dragen wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze gemeenschappen. Wij allen bij Digicel zijn toegewijd aan samenwerking voor behoud van onze gemeenschappen d.m.v. ‘groene initiatieven’. We geloven sterk in algemene educatie over milieubehoud en versterking van de noties Vermindering, Hergebruik en Recycling. Enkele van de door ons ondernomen initiatieven bestaan uit het gebruik van zonne-energie bij de Radio Base Stations.


Een bericht van onze CEO Hans Lute

Ongeveer 93% van de inwoners in de stad in Suriname en 50% van de inwoners in gebieden buiten de stad beschikken over schoon drinkwater. Hiernaast wordt de fauna beschermd tegen allerlei schadelijke invloeden. Herbebossing wordt een steeds groeiender vraagstuk. Behoud van het milieu staat hoog op de agenda van Digicel Suriname. We stellen met trots de eerste telecommunication provider te zijn in Suriname die gebruik maakt van zonne-energie in het binnenland. Dit is één van de vele initiatieven gesteld voor het jaar 2011. Met het oog op de verantwoorde wijze waarop met het milieu moet worden omgegaan wijdt Digicel zich toe aan de bewaking hiervan voor de komende generaties.